Intercentres


Les trobades intercentres tenen la finalitat de consensuar un únic document corresponent als tres àmbits en què es divideix el projecte treballats per cada grup classe a l’aula.
Al llarg del projecte hi ha tres trobades en les quals dos representants de cada grup participant expliquen a la resta de companys la feina duta a terme i, amb l’ajut dels monitors de QSL, Serveis Culturals, comencen a redactar el document final de l’àmbit de treball corresponent.
Al final de cada sessió de treball se celebra un plenari per donar a conèixer als assistents aquest document.